Pro všechny milovníky květeny Orlických hor je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

kyčelnice devítilistá

kyčelnice devítilistá

Kyčelnice devítilistá je vytrvalá bylina bučin a jedlobučin.

Více informací
ostřice Davallova

ostřice Davallova

Ostřice Davallova je hustě trsnatá dvoudomá ostřice - zde samičí rostliny s vyvinutými mošničkami.

pižmovka mošusová

pižmovka mošusová

Květy pižmovky jsou velmi nenápadné. Roste na vlhčích místech v lesích.

Více informací
podbílek šupinatý

podbílek šupinatý

Podbílek je nezelená rostlina, která živiny získává z kořenů listnatých stromů, nejčastěji olší.

Více informací
prstnatec májový

prstnatec májový

Prstnatec májový sice většinou roste na vlhkých loukách, ale dovede překvapit i na sušších stráních.

Více informací
rozrazil horský

rozrazil horský

Rozrazil horský roste hlavně v bukových lesích a na lesních prameništích.

Více informací
upolín nevyšší

upolín nevyšší

Na horách je úpolín nejvyšší stále hojným druhem vlhkých luk,v nížinách ale výrazně ustoupil.

Více informací
vachta trojlistá

vachta trojlistá

Vachta trojlistá je vytrvalá rostlina s trojčetnými listy a nápadnými květy s třásnitými korunními lístky.

všivec lesní

všivec lesní

Všivec lesní je dvouletá (až vzácně vytrvalá) poloparazitická rostlina.

Více informací
řeřišnice  hořká

řeřišnice hořká

Řeřišnice roste okolo potoků, na podmáčených loukách a na prameništích. Někteří lidé její listy jedí.

Více informací
žluťucha orlíčkolistá

žluťucha orlíčkolistá

Se žluťuchou se můžete potkat hlavně v listnatých suťových lesích.

Více informací

Všechny rostliny

kyčelnice devítilistá
kyčelnice devítilistá

Kyčelnice devítilistá je vytrvalá bylina bučin a jedlobučin.

Více informací
lilie cibulkonosná
lilie cibulkonosná

Lilie cibulkonosná vyhledává lesní lemy a křovinaté stráně.

lýkovec jedovatý
lýkovec jedovatý

Lýkovec vykvétá brzy na jaře ještě před olistěním. Růžové květy omamně voní.

Více informací
lýkovec jedovatý
lýkovec jedovatý

Lýkovec jedovatý za plodu (jedovaté sloučeniny se hromadí právě v plodech, ale jsou i v jiných částech rostliny).

Více informací
merlík všedobr
merlík všedobr

Merlík všedobr je nehojným plevelem okolo domů a na rumištích. Dříve sloužil jako léčivka nebo salát.

Více informací
mléčivec alpský
mléčivec alpský

Mléčivec alpský vyhledává vlhká místa okolo toků, na prameništích a v lesích.

Více informací
náprstník červený
náprstník červený

Náprstník je v Orlických horách nepůvodní a rychle se šíří na pasekách a podél cest.

Více informací
oměj pestrý
oměj pestrý

Oměj pestrý je až 2 m vysoká jedovatá rostlina rostoucí v lužních lesích.

oměj šalamounek
oměj šalamounek

Oměj šalamounek roste v okolí potoků a řek, na prameništích a v lesních lemech.

ostřice bažinná
ostřice bažinná

Ostřice bažinná je velmi vzácná a roste na rašeliništích a vrchovištích.

ostřice Davallova
ostřice Davallova

Ostřice Davallova je hustě trsnatá dvoudomá ostřice - zde samičí rostliny s vyvinutými mošničkami.

penízek modravý
penízek modravý

Penízek modravý je jarní druh rostoucí na loukách a pastvinách.

Více informací
pižmovka mošusová
pižmovka mošusová

Květy pižmovky jsou velmi nenápadné. Roste na vlhčích místech v lesích.

Více informací
plavuň pučivá
plavuň pučivá

Plavuň pučivá je typická pro původní podmáčené smrčiny, někdy roste kolem potoků a na prameništích.

plavuň vidlačka
plavuň vidlačka

Plavuň vidlačka má hořlavé výtrusy, které se využívaly ke světelným efektům v divadelnictví.

Více informací
podbílek šupinatý
podbílek šupinatý

Podbílek je nezelená rostlina, která živiny získává z kořenů listnatých stromů, nejčastěji olší.

Více informací
podbělice alpská - květenství
podbělice alpská - květenství

Podbělice je rostlina typická pro hory. Roste v lesích, okolo cest a na vlhkých loukách.

Více informací
prha arnika
prha arnika

Prha arnika je často využívána jako léčivá rostlina. Roste na horských suchých loukách.

prstnatec Fuchsův
prstnatec Fuchsův

Prstnatec Fuchsův je podobný prstnatci májovému; kvete však později.

prstnatec májový
prstnatec májový

Prstnatec májový sice většinou roste na vlhkých loukách, ale dovede překvapit i na sušších stráních.

Více informací