Pro všechny milovníky květeny Orlických hor je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

hvozdík kartouzek

hvozdík kartouzek

Hvozdík kartouzek se v Orlických horách vyskytuje pouze na Panském kopci na hranici s Polskem.

Více informací
jednokvítek velekvětý

jednokvítek velekvětý

Jednokvítek velekvětý je nenápadná vytrvalá rostlina.

jetel kaštanový

jetel kaštanový

Jetel kaštanový potkáte hlavně na horách. Vyhovují mu vlhké louky a okraje cest.

Více informací
kakost hnědočervený

kakost hnědočervený

Kakost hnědočervený roste hlavně v Karpatech, v Orlických horách má téměř západní hranici rozšíření.

Více informací
kamzičník rakouský

kamzičník rakouský

Kamzičník rakouský roste v Orlických horách na severní hranici svého celosvětového rozšíření.

klikva bahenní

klikva bahenní

Klikva bahenní tvoří slabě dřevnatící lodyhy, které po odkvětu nesou poměrně velké jedlé bobule.

kruštík širolistý

kruštík širolistý

Kruštík širolistý je častý průvodce okrajů cest.

Více informací
kyhanka sivolistá

kyhanka sivolistá

Kyhanka sivolistá roste na vrchovištích.

merlík všedobr

merlík všedobr

Merlík všedobr je nehojným plevelem okolo domů a na rumištích. Dříve sloužil jako léčivka nebo salát.

Více informací
mléčivec alpský

mléčivec alpský

Mléčivec alpský vyhledává vlhká místa okolo toků, na prameništích a v lesích.

Více informací
náprstník červený

náprstník červený

Náprstník je v Orlických horách nepůvodní a rychle se šíří na pasekách a podél cest.

Více informací
oměj pestrý

oměj pestrý

Oměj pestrý je až 2 m vysoká jedovatá rostlina rostoucí v lužních lesích.

oměj šalamounek

oměj šalamounek

Oměj šalamounek roste v okolí potoků a řek, na prameništích a v lesních lemech.

ostřice bažinná

ostřice bažinná

Ostřice bažinná je velmi vzácná a roste na rašeliništích a vrchovištích.

plavuň pučivá

plavuň pučivá

Plavuň pučivá je typická pro původní podmáčené smrčiny, někdy roste kolem potoků a na prameništích.

podbělice alpská - květenství

podbělice alpská - květenství

Podbělice je rostlina typická pro hory. Roste v lesích, okolo cest a na vlhkých loukách.

Více informací
prha arnika

prha arnika

Prha arnika je často využívána jako léčivá rostlina. Roste na horských suchých loukách.

rosnatka okrouhlolistá

rosnatka okrouhlolistá

Rosnatka okrouhlolistá je sice naše nejběžnější masožravka, ale přesto patří mezi ohrožené druhy.

samorostlík klasnatý

samorostlík klasnatý

Samorostlík klasnatý je mírně jedovatá rostlina, která bývá občas pěstovaná v parcích.

Více informací
sedmikvítek evropský

sedmikvítek evropský

Sedmikvítek evropský je vzácnějším druhem rašelinných luk a lesů.

Více informací
svízel severní

svízel severní

Svízel severní má listy postavené do čtyř stran jako kompas. Vyhledává vlhčí louky.

Více informací
trojzubec poléhavý

trojzubec poléhavý

Trojzubec roste v Orlických horách spíše vzácně, vyhledává sušší neúživné trávníky.

Více informací
třezalka skvrnitá

třezalka skvrnitá

Třezalka roste na suchých i vlhkých loukách a na okrajích cest.

Více informací
violka dvoukvětá

violka dvoukvětá

Tato violka je obvykle opravdu dvoukvětá. Roste na horských prameništích a rašeliništích.

Více informací
vratička měsíční

vratička měsíční

Vratička měsíční je drobná kapradina, které vyhovují narušovaná místa na loukách, sjezdovkách a kolem cest.

zvonek okrouhlolistý

zvonek okrouhlolistý

Zvonek okrouhlolistý roste na loukách, pastvinách a v lesních lemech od nížin až do hor.

Více informací
zvonek širokolistý

zvonek širokolistý

Zvonek širokolistý je statná vytrvalá bylina dorůstající až 150 cm, patří mezi ohrožené druhy naší květeny.

Více informací
čertkus luční

čertkus luční

Čertkus potkáte v Orlických horách spíše vzácně. Roste na vlhkých loukách s bazickým podkladem.

Více informací
čípek objímavý

čípek objímavý

Čípek objímavý je typický pro horské lesy. V létě dozravají jeho červené kulaté plody.

Více informací
řebříček bertrám

řebříček bertrám

Květy řebříčku bertrámu jsou větší než řebříčku obecného. Roste na vlhkých loukách.

Více informací
řeřišnice  hořká

řeřišnice hořká

Řeřišnice roste okolo potoků, na podmáčených loukách a na prameništích. Někteří lidé její listy jedí.

Více informací
škarda měkká čertkusolistá

škarda měkká čertkusolistá

Škarda roste na vlhkých loukách a na prameništích v podhůří a v horách.

Více informací
žluťucha orlíčkolistá

žluťucha orlíčkolistá

Se žluťuchou se můžete potkat hlavně v listnatých suťových lesích.

Více informací

Všechny rostliny