null Preventivní hodnocení krajinného rázu v CHKO Orlické hory

Preventivní hodnocení krajinného rázu v CHKO Orlické hory

preventivni hodnoceni KR titulka

Preventivní hodnocení krajinného rázu slouží AOPK ČR jako odborný podklad pro objektivizaci rozhodování v oblasti vydávání stanovisek podle ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k činnostem nebo záměrům, které mohou mít vliv na dochovanou hodnotu krajinného rázu území. Současně se jedná o jeden z územně analytických podkladů o území využívaný při zpracování územních plánů měst a obcí na území chráněné krajinné oblasti.