null Bedřichovka

Naučná stezka

Bedřichovka

  • Délka: 3 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: lehká
Trčkovská louka PR, Josef Hájek_500

Necelé 3 km dlouhá trasa je vhodná jak pro pěší, tak pro cyklisty. Výchozím místem pro většinu návštěvníků bude patrně horská chata Bedřichovka, u které se naučná stezka větví. Kratší trasa vede podél přírodní rezervace Bedřichovka k polské hranici. Delší trasa vede po asfaltové cestě od přírodní rezervace Bedřichovka až k přírodní rezervaci Trčkovská louka a národní přírodní rezervaci Trčkov.

Naučná stezka má 8 zastavení s informačními panely. Seznámíte se na nich např. s ptačí oblastí Orlické Záhoří, květenou podmáčených horských luk, obyvateli řeky Divoké Orlice, obnovou tůní a potoků i s historií osídlení zdejší oblasti. Naučná stezka je doplněna o mnoho interaktivních prvků, na kterých si můžete poměřit rozpětí svých paží s rozpětím ptáků, vylézt na torzo stromu nebo pouštět vodu v dřevěném korytu.

Autoři fotografií: Josef Hájek, Zuzana Růžičková, Josef Kučera

Při svých cestách prosíme, buďte k přírodě ohleduplní. Postačí k tomu jen pár zásad. Více o tom, jak se chovat v přírodě se můžete dozvědět z krátkých videí o rodině Veverkových.

Další výlety:

www.snamidoprirody.cz

Galerie

Cesta podél PR Bedřichovka
Divoká Orlice na státní hranici s Polskem
Trčkovská louka PR, Josef Hájek
prstnatce májový, Josef Kučera
Chata na Trčkovské louce, Josef Hájek
Divočící tok v NPR Trčkov, Josef Hájek