Pro všechny milovníky květeny Orlických hor je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

blatouch bahenní

blatouch bahenní

Blatouch bahenní je jedovatá jarní rostlina vlhkých míst rostoucí od nížin do hor.

Více informací
bledule jarní

bledule jarní

Jedna z prvních jarních rostlin bledule jarní je pro Orlické hory natolik typická, že se dostala do loga chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Vykvétá v olšinách, na nivních a podmáčených loukách.

Více informací
dymnivka bobovitá

dymnivka bobovitá

Dymnivka bobovitá roste v listnatých a smíšených lesích. Její semínka rozšiřují mravenci.

Více informací
dymnivka dutá

dymnivka dutá

Dymnivka dutá je vytrvalý jarní hájový druh vyrůstající z duté hlízy.

Více informací
kyčelnice cibulkonosná

kyčelnice cibulkonosná

Kyčelnice cibulkonosná je hájový druh s typickými tmavočervenými pacibulkami v paždí listů.

Více informací
kyčelnice devítilistá

kyčelnice devítilistá

Kyčelnice devítilistá je vytrvalá bylina bučin a jedlobučin.

Více informací
penízek modravý

penízek modravý

Penízek modravý je jarní druh rostoucí na loukách a pastvinách.

Více informací
pižmovka mošusová

pižmovka mošusová

Květy pižmovky jsou velmi nenápadné. Roste na vlhčích místech v lesích.

Více informací
podbílek šupinatý

podbílek šupinatý

Podbílek je nezelená rostlina, která živiny získává z kořenů listnatých stromů, nejčastěji olší.

Více informací
violka bahenní

violka bahenní

Violka bahenní roste na prameništích, vlhkých loukách a rašeliništích v horách.

Více informací
řeřišnice  hořká

řeřišnice hořká

Řeřišnice roste okolo potoků, na podmáčených loukách a na prameništích. Někteří lidé její listy jedí.

Více informací

Všechny rostliny

blatouch bahenní
blatouch bahenní

Blatouch bahenní je jedovatá jarní rostlina vlhkých míst rostoucí od nížin do hor.

Více informací
bledule jarní
bledule jarní

Jedna z prvních jarních rostlin bledule jarní je pro Orlické hory natolik typická, že se dostala do loga chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Vykvétá v olšinách, na nivních a podmáčených loukách.

Více informací
bradáček srdčitý
bradáček srdčitý

Bradáček srdčitý je nenápadná 5-20 cm vysoká orchidej chráněná také mezinárodní úmluvou CITES.

bradáček vejčitý
bradáček vejčitý

Nenápadná orchidej bradáček vejčitý roste na loukách a v lesních okrajích. Je chráněn úmluvou CITES.

Více informací
běloprstka bělavá
běloprstka bělavá

Běloprstka bělavá je vzácná orchidej horských luk a pastvin. Je velmi náchylná na změny prostředí.

dymnivka bobovitá
dymnivka bobovitá

Dymnivka bobovitá roste v listnatých a smíšených lesích. Její semínka rozšiřují mravenci.

Více informací
dymnivka dutá
dymnivka dutá

Dymnivka dutá je vytrvalý jarní hájový druh vyrůstající z duté hlízy.

Více informací
hnilák smrkový
hnilák smrkový

Hnilák smrkový je nezelená rostlina, která přežívá díky symbioze s houbou. Roste v lesích.

hořec tolitovitý
hořec tolitovitý

Hořec tolitovitý kvete v pozdním létě a na podzim. Roste od podhůří až do horských poloh.

hořeček mnohotvarý český
hořeček mnohotvarý český

Hořeček mnohotvarý český plodí jen jednou za život a semenáčky vzchází pouze na narušené půdě.

hvozdík kartouzek
hvozdík kartouzek

Hvozdík kartouzek se v Orlických horách vyskytuje pouze na Panském kopci na hranici s Polskem.

Více informací
hvozdík pyšný
hvozdík pyšný

Hvozdík pyšný kvete na vlhkých loukách a v lesních lemech od nížin až do podhůří.

jednokvítek velekvětý
jednokvítek velekvětý

Jednokvítek velekvětý je nenápadná vytrvalá rostlina.

jetel kaštanový
jetel kaštanový

Jetel kaštanový potkáte hlavně na horách. Vyhovují mu vlhké louky a okraje cest.

Více informací
kakost hnědočervený
kakost hnědočervený

Kakost hnědočervený roste hlavně v Karpatech, v Orlických horách má téměř západní hranici rozšíření.

Více informací
kamzičník rakouský
kamzičník rakouský

Kamzičník rakouský roste v Orlických horách na severní hranici svého celosvětového rozšíření.

klikva bahenní
klikva bahenní

Klikva bahenní tvoří slabě dřevnatící lodyhy, které po odkvětu nesou poměrně velké jedlé bobule.

kokořík přeslenitý
kokořík přeslenitý

Kokořík přeslenitý roste v bukových a jehličnatých lesích.

Více informací
kruštík širolistý
kruštík širolistý

Kruštík širolistý je častý průvodce okrajů cest.

Více informací
kyhanka sivolistá
kyhanka sivolistá

Kyhanka sivolistá roste na vrchovištích.

kyčelnice cibulkonosná
kyčelnice cibulkonosná

Kyčelnice cibulkonosná je hájový druh s typickými tmavočervenými pacibulkami v paždí listů.

Více informací
kyčelnice devítilistá
kyčelnice devítilistá

Kyčelnice devítilistá je vytrvalá bylina bučin a jedlobučin.

Více informací
lilie cibulkonosná
lilie cibulkonosná

Lilie cibulkonosná vyhledává lesní lemy a křovinaté stráně.

lýkovec jedovatý
lýkovec jedovatý

Lýkovec vykvétá brzy na jaře ještě před olistěním. Růžové květy omamně voní.

Více informací
lýkovec jedovatý
lýkovec jedovatý

Lýkovec jedovatý za plodu (jedovaté sloučeniny se hromadí právě v plodech, ale jsou i v jiných částech rostliny).

Více informací
merlík všedobr
merlík všedobr

Merlík všedobr je nehojným plevelem okolo domů a na rumištích. Dříve sloužil jako léčivka nebo salát.

Více informací
mléčivec alpský
mléčivec alpský

Mléčivec alpský vyhledává vlhká místa okolo toků, na prameništích a v lesích.

Více informací
náprstník červený
náprstník červený

Náprstník je v Orlických horách nepůvodní a rychle se šíří na pasekách a podél cest.

Více informací
oměj pestrý
oměj pestrý

Oměj pestrý je až 2 m vysoká jedovatá rostlina rostoucí v lužních lesích.

oměj šalamounek
oměj šalamounek

Oměj šalamounek roste v okolí potoků a řek, na prameništích a v lesních lemech.

ostřice bažinná
ostřice bažinná

Ostřice bažinná je velmi vzácná a roste na rašeliništích a vrchovištích.

ostřice Davallova
ostřice Davallova

Ostřice Davallova je hustě trsnatá dvoudomá ostřice - zde samičí rostliny s vyvinutými mošničkami.

penízek modravý
penízek modravý

Penízek modravý je jarní druh rostoucí na loukách a pastvinách.

Více informací
pižmovka mošusová
pižmovka mošusová

Květy pižmovky jsou velmi nenápadné. Roste na vlhčích místech v lesích.

Více informací
plavuň pučivá
plavuň pučivá

Plavuň pučivá je typická pro původní podmáčené smrčiny, někdy roste kolem potoků a na prameništích.

plavuň vidlačka
plavuň vidlačka

Plavuň vidlačka má hořlavé výtrusy, které se využívaly ke světelným efektům v divadelnictví.

Více informací
podbílek šupinatý
podbílek šupinatý

Podbílek je nezelená rostlina, která živiny získává z kořenů listnatých stromů, nejčastěji olší.

Více informací
podbělice alpská - květenství
podbělice alpská - květenství

Podbělice je rostlina typická pro hory. Roste v lesích, okolo cest a na vlhkých loukách.

Více informací
prha arnika
prha arnika

Prha arnika je často využívána jako léčivá rostlina. Roste na horských suchých loukách.

prstnatec Fuchsův
prstnatec Fuchsův

Prstnatec Fuchsův je podobný prstnatci májovému; kvete však později.

prstnatec májový
prstnatec májový

Prstnatec májový sice většinou roste na vlhkých loukách, ale dovede překvapit i na sušších stráních.

Více informací
pérnatec horský
pérnatec horský

Pérnatec horský je kapradina rostoucí hlavně na horách. Jeho listy voní po citrusech.

Více informací
pětiprstka žežulník
pětiprstka žežulník

Pětiprstka žežulník vyhledává jak suché horské, tak i podmáčené louky.

rosnatka okrouhlolistá
rosnatka okrouhlolistá

Rosnatka okrouhlolistá je sice naše nejběžnější masožravka, ale přesto patří mezi ohrožené druhy.

rozrazil horský
rozrazil horský

Rozrazil horský roste hlavně v bukových lesích a na lesních prameništích.

Více informací
samorostlík klasnatý
samorostlík klasnatý

Samorostlík klasnatý je mírně jedovatá rostlina, která bývá občas pěstovaná v parcích.

Více informací
sedmikvítek evropský
sedmikvítek evropský

Sedmikvítek evropský je vzácnějším druhem rašelinných luk a lesů.

Více informací
sklenobýl bezlistý
sklenobýl bezlistý

Sklenobýl bezlistý je velmi vzácná orchidej vlhkých stinných míst v listnatých a smíšených lesích.

sněženka podsněžník
sněženka podsněžník

Sněžka podsněžník v Orlických horách vykvétá jako jedna z prvních rostlin. I její druhové jméno napovídá, že často kvete před odtáním sněhové pokrývky.

Více informací
svízel severní
svízel severní

Svízel severní má listy postavené do čtyř stran jako kompas. Vyhledává vlhčí louky.

Více informací
tolije bahenní
tolije bahenní

Tolije bahenní je vytrvalá rostlina, která byla využívána v lidovém léčitelství.

trojzubec poléhavý
trojzubec poléhavý

Trojzubec roste v Orlických horách spíše vzácně, vyhledává sušší neúživné trávníky.

Více informací
tučnice obecná
tučnice obecná

Tučnice obecná je masožravá rostlina, která při trávení hmyzu svinuje listy.

třezalka skvrnitá
třezalka skvrnitá

Třezalka roste na suchých i vlhkých loukách a na okrajích cest.

Více informací
upolín nevyšší
upolín nevyšší

Na horách je úpolín nejvyšší stále hojným druhem vlhkých luk,v nížinách ale výrazně ustoupil.

Více informací
vachta trojlistá
vachta trojlistá

Vachta trojlistá je vytrvalá rostlina s trojčetnými listy a nápadnými květy s třásnitými korunními lístky.

vemeník zelenavý
vemeník zelenavý

Vemeník zelenavý je orchidej mimo jiné chráněná mezinárodní úmluvou CITES.

violka bahenní
violka bahenní

Violka bahenní roste na prameništích, vlhkých loukách a rašeliništích v horách.

Více informací
violka dvoukvětá
violka dvoukvětá

Tato violka je obvykle opravdu dvoukvětá. Roste na horských prameništích a rašeliništích.

Více informací
vratička heřmánkolistá
vratička heřmánkolistá

Vratička je drobná kapradina, které vyhovují narušovaná místa na loukách, sjezdovkách a kolem cest.

vratička měsíční
vratička měsíční

Vratička měsíční je drobná kapradina, které vyhovují narušovaná místa na loukách, sjezdovkách a kolem cest.

vrbovka bahenní
vrbovka bahenní

Vrbovka roste na prameništích, vlhkých loukách a okolo drobných vodních toků.

Více informací
vstavač mužský
vstavač mužský

Se vstavačem mužských se v Orlických horách setkáte vzácně, protože má rád suché a teplé louky.

všivec lesní
všivec lesní

Všivec lesní je dvouletá (až vzácně vytrvalá) poloparazitická rostlina.

Více informací
zvonek okrouhlolistý
zvonek okrouhlolistý

Zvonek okrouhlolistý roste na loukách, pastvinách a v lesních lemech od nížin až do hor.

Více informací
zvonek širokolistý
zvonek širokolistý

Zvonek širokolistý je statná vytrvalá bylina dorůstající až 150 cm, patří mezi ohrožené druhy naší květeny.

Více informací
čertkus luční
čertkus luční

Čertkus potkáte v Orlických horách spíše vzácně. Roste na vlhkých loukách s bazickým podkladem.

Více informací
čípek objímavý
čípek objímavý

Čípek objímavý je typický pro horské lesy. V létě dozravají jeho červené kulaté plody.

Více informací
řebříček bertrám
řebříček bertrám

Květy řebříčku bertrámu jsou větší než řebříčku obecného. Roste na vlhkých loukách.

Více informací
řeřišnice  hořká
řeřišnice hořká

Řeřišnice roste okolo potoků, na podmáčených loukách a na prameništích. Někteří lidé její listy jedí.

Více informací
škarda měkká čertkusolistá
škarda měkká čertkusolistá

Škarda roste na vlhkých loukách a na prameništích v podhůří a v horách.

Více informací
žebrovice různolistá
žebrovice různolistá

Žebrovice je typická dvěma typy listů, které rostou z jednoho trsu. Má ráda stinná místa v lesích.

Více informací
žluťucha orlíčkolistá
žluťucha orlíčkolistá

Se žluťuchou se můžete potkat hlavně v listnatých suťových lesích.

Více informací