Pro všechny milovníky květeny Orlických hor je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

náprstník červený
náprstník červený

Náprstník je v Orlických horách nepůvodní a rychle se šíří na pasekách a podél cest.

Více informací
prstnatec Fuchsův
prstnatec Fuchsův

Prstnatec Fuchsův je podobný prstnatci májovému; kvete však později.

svízel severní
svízel severní

Svízel severní má listy postavené do čtyř stran jako kompas. Vyhledává vlhčí louky.

Více informací
třezalka skvrnitá
třezalka skvrnitá

Třezalka roste na suchých i vlhkých loukách a na okrajích cest.

Více informací
zvonek okrouhlolistý
zvonek okrouhlolistý

Zvonek okrouhlolistý roste na loukách, pastvinách a v lesních lemech od nížin až do hor.

Více informací
žluťucha orlíčkolistá
žluťucha orlíčkolistá

Se žluťuchou se můžete potkat hlavně v listnatých suťových lesích.

Více informací

Všechny rostliny

blatouch bahenní
blatouch bahenní

Blatouch bahenní je jedovatá jarní rostlina vlhkých míst rostoucí od nížin do hor.

Více informací
bradáček srdčitý
bradáček srdčitý

Bradáček srdčitý je nenápadná 5-20 cm vysoká orchidej chráněná také mezinárodní úmluvou CITES.

bradáček vejčitý
bradáček vejčitý

Nenápadná orchidej bradáček vejčitý roste na loukách a v lesních okrajích. Je chráněn úmluvou CITES.

Více informací
běloprstka bělavá
běloprstka bělavá

Běloprstka bělavá je vzácná orchidej horských luk a pastvin. Je velmi náchylná na změny prostředí.

dymnivka bobovitá
dymnivka bobovitá

Dymnivka bobovitá roste v listnatých a smíšených lesích. Její semínka rozšiřují mravenci.

Více informací
dymnivka dutá
dymnivka dutá

Dymnivka dutá je vytrvalý jarní hájový druh vyrůstající z duté hlízy.

Více informací
hnilák smrkový
hnilák smrkový

Hnilák smrkový je nezelená rostlina, která přežívá díky symbioze s houbou. Roste v lesích.

hořec tolitovitý
hořec tolitovitý

Hořec tolitovitý kvete v pozdním létě a na podzim. Roste od podhůří až do horských poloh.

hořeček mnohotvarý český
hořeček mnohotvarý český

Hořeček mnohotvarý český plodí jen jednou za život a semenáčky vzchází pouze na narušené půdě.

hvozdík kartouzek
hvozdík kartouzek

Hvozdík kartouzek se v Orlických horách vyskytuje pouze na Panském kopci na hranici s Polskem.

Více informací
hvozdík pyšný
hvozdík pyšný

Hvozdík pyšný kvete na vlhkých loukách a v lesních lemech od nížin až do podhůří.

jednokvítek velekvětý
jednokvítek velekvětý

Jednokvítek velekvětý je nenápadná vytrvalá rostlina.

jetel kaštanový
jetel kaštanový

Jetel kaštanový potkáte hlavně na horách. Vyhovují mu vlhké louky a okraje cest.

Více informací
kakost hnědočervený
kakost hnědočervený

Kakost hnědočervený roste hlavně v Karpatech, v Orlických horách má téměř západní hranici rozšíření.

Více informací
kamzičník rakouský
kamzičník rakouský

Kamzičník rakouský roste v Orlických horách na severní hranici svého celosvětového rozšíření.

klikva bahenní
klikva bahenní

Klikva bahenní tvoří slabě dřevnatící lodyhy, které po odkvětu nesou poměrně velké jedlé bobule.

kokořík přeslenitý
kokořík přeslenitý

Kokořík přeslenitý roste v bukových a jehličnatých lesích.

Více informací
kruštík širolistý
kruštík širolistý

Kruštík širolistý je častý průvodce okrajů cest.

Více informací
kyhanka sivolistá
kyhanka sivolistá

Kyhanka sivolistá roste na vrchovištích.

kyčelnice cibulkonosná
kyčelnice cibulkonosná

Kyčelnice cibulkonosná je hájový druh s typickými tmavočervenými pacibulkami v paždí listů.

Více informací