Pro všechny milovníky květeny Orlických hor je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

kyčelnice devítilistá

kyčelnice devítilistá

Kyčelnice devítilistá je vytrvalá bylina bučin a jedlobučin.

Více informací
ostřice Davallova

ostřice Davallova

Ostřice Davallova je hustě trsnatá dvoudomá ostřice - zde samičí rostliny s vyvinutými mošničkami.

pižmovka mošusová

pižmovka mošusová

Květy pižmovky jsou velmi nenápadné. Roste na vlhčích místech v lesích.

Více informací
podbílek šupinatý

podbílek šupinatý

Podbílek je nezelená rostlina, která živiny získává z kořenů listnatých stromů, nejčastěji olší.

Více informací
prstnatec májový

prstnatec májový

Prstnatec májový sice většinou roste na vlhkých loukách, ale dovede překvapit i na sušších stráních.

Více informací
rozrazil horský

rozrazil horský

Rozrazil horský roste hlavně v bukových lesích a na lesních prameništích.

Více informací
upolín nevyšší

upolín nevyšší

Na horách je úpolín nejvyšší stále hojným druhem vlhkých luk,v nížinách ale výrazně ustoupil.

Více informací
vachta trojlistá

vachta trojlistá

Vachta trojlistá je vytrvalá rostlina s trojčetnými listy a nápadnými květy s třásnitými korunními lístky.

všivec lesní

všivec lesní

Všivec lesní je dvouletá (až vzácně vytrvalá) poloparazitická rostlina.

Více informací
řeřišnice  hořká

řeřišnice hořká

Řeřišnice roste okolo potoků, na podmáčených loukách a na prameništích. Někteří lidé její listy jedí.

Více informací
žluťucha orlíčkolistá

žluťucha orlíčkolistá

Se žluťuchou se můžete potkat hlavně v listnatých suťových lesích.

Více informací

Všechny rostliny

blatouch bahenní
blatouch bahenní

Blatouch bahenní je jedovatá jarní rostlina vlhkých míst rostoucí od nížin do hor.

Více informací
bradáček srdčitý
bradáček srdčitý

Bradáček srdčitý je nenápadná 5-20 cm vysoká orchidej chráněná také mezinárodní úmluvou CITES.

bradáček vejčitý
bradáček vejčitý

Nenápadná orchidej bradáček vejčitý roste na loukách a v lesních okrajích. Je chráněn úmluvou CITES.

Více informací
běloprstka bělavá
běloprstka bělavá

Běloprstka bělavá je vzácná orchidej horských luk a pastvin. Je velmi náchylná na změny prostředí.

dymnivka bobovitá
dymnivka bobovitá

Dymnivka bobovitá roste v listnatých a smíšených lesích. Její semínka rozšiřují mravenci.

Více informací
dymnivka dutá
dymnivka dutá

Dymnivka dutá je vytrvalý jarní hájový druh vyrůstající z duté hlízy.

Více informací
hnilák smrkový
hnilák smrkový

Hnilák smrkový je nezelená rostlina, která přežívá díky symbioze s houbou. Roste v lesích.

hořec tolitovitý
hořec tolitovitý

Hořec tolitovitý kvete v pozdním létě a na podzim. Roste od podhůří až do horských poloh.

hořeček mnohotvarý český
hořeček mnohotvarý český

Hořeček mnohotvarý český plodí jen jednou za život a semenáčky vzchází pouze na narušené půdě.

hvozdík kartouzek
hvozdík kartouzek

Hvozdík kartouzek se v Orlických horách vyskytuje pouze na Panském kopci na hranici s Polskem.

Více informací
hvozdík pyšný
hvozdík pyšný

Hvozdík pyšný kvete na vlhkých loukách a v lesních lemech od nížin až do podhůří.

jednokvítek velekvětý
jednokvítek velekvětý

Jednokvítek velekvětý je nenápadná vytrvalá rostlina.

jetel kaštanový
jetel kaštanový

Jetel kaštanový potkáte hlavně na horách. Vyhovují mu vlhké louky a okraje cest.

Více informací
kakost hnědočervený
kakost hnědočervený

Kakost hnědočervený roste hlavně v Karpatech, v Orlických horách má téměř západní hranici rozšíření.

Více informací
kamzičník rakouský
kamzičník rakouský

Kamzičník rakouský roste v Orlických horách na severní hranici svého celosvětového rozšíření.

klikva bahenní
klikva bahenní

Klikva bahenní tvoří slabě dřevnatící lodyhy, které po odkvětu nesou poměrně velké jedlé bobule.

kokořík přeslenitý
kokořík přeslenitý

Kokořík přeslenitý roste v bukových a jehličnatých lesích.

Více informací
kruštík širolistý
kruštík širolistý

Kruštík širolistý je častý průvodce okrajů cest.

Více informací
kyhanka sivolistá
kyhanka sivolistá

Kyhanka sivolistá roste na vrchovištích.

kyčelnice cibulkonosná
kyčelnice cibulkonosná

Kyčelnice cibulkonosná je hájový druh s typickými tmavočervenými pacibulkami v paždí listů.

Více informací