Pro vyhledání kontaktu na jednotlivé zaměstnance dané správy CHKO nebo regionálního pracoviště se posuňte na stránce dolů a využijte filtr.

Správa CHKO Orlické hory

orlickehory.nature.cz

Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
T: 951 424 840
E: orlhory@nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Východní Čechy

Sídlo:

Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice
E: vychodni.cechy@nature.cz
DS: kpddyvy
facebook

Úřední hodiny všech pracovišť:

Pondělí, středa: 8:00-17:00 h.​​​​​

Úřední deska

Šetření škod velkými šelmami na hospodářských zvířatech:

Pohotovostní linka - 739 046 772
8–16 h. v pracovních dnech a dále pro dny pracovního volna (svátky, víkendy).

Pro detailní zobrazení mapy s přesným zákresem hranic regionálního pracoviště klikněte zde nebo na obrázek mapy.