Pro všechny milovníky květeny Orlických hor je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách. Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

Co nyní kvete?

bledule jarní

bledule jarní

Jedna z prvních jarních rostlin bledule jarní je pro Orlické hory natolik typická, že se dostala do loga chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Vykvétá v olšinách, na nivních a podmáčených loukách.

Více informací
lýkovec jedovatý

lýkovec jedovatý

Lýkovec vykvétá brzy na jaře ještě před olistěním. Růžové květy omamně voní.

Více informací
sněženka podsněžník

sněženka podsněžník

Sněžka podsněžník v Orlických horách vykvétá jako jedna z prvních rostlin. I její druhové jméno napovídá, že často kvete před odtáním sněhové pokrývky.

Více informací

Všechny rostliny

prstnatec májový
prstnatec májový

Prstnatec májový sice většinou roste na vlhkých loukách, ale dovede překvapit i na sušších stráních.

Více informací
pérnatec horský
pérnatec horský

Pérnatec horský je kapradina rostoucí hlavně na horách. Jeho listy voní po citrusech.

Více informací
pětiprstka žežulník
pětiprstka žežulník

Pětiprstka žežulník vyhledává jak suché horské, tak i podmáčené louky.

rosnatka okrouhlolistá
rosnatka okrouhlolistá

Rosnatka okrouhlolistá je sice naše nejběžnější masožravka, ale přesto patří mezi ohrožené druhy.

rozrazil horský
rozrazil horský

Rozrazil horský roste hlavně v bukových lesích a na lesních prameništích.

Více informací
samorostlík klasnatý
samorostlík klasnatý

Samorostlík klasnatý je mírně jedovatá rostlina, která bývá občas pěstovaná v parcích.

Více informací
sedmikvítek evropský
sedmikvítek evropský

Sedmikvítek evropský je vzácnějším druhem rašelinných luk a lesů.

Více informací
sklenobýl bezlistý
sklenobýl bezlistý

Sklenobýl bezlistý je velmi vzácná orchidej vlhkých stinných míst v listnatých a smíšených lesích.

sněženka podsněžník
sněženka podsněžník

Sněžka podsněžník v Orlických horách vykvétá jako jedna z prvních rostlin. I její druhové jméno napovídá, že často kvete před odtáním sněhové pokrývky.

Více informací
svízel severní
svízel severní

Svízel severní má listy postavené do čtyř stran jako kompas. Vyhledává vlhčí louky.

Více informací
tolije bahenní
tolije bahenní

Tolije bahenní je vytrvalá rostlina, která byla využívána v lidovém léčitelství.

trojzubec poléhavý
trojzubec poléhavý

Trojzubec roste v Orlických horách spíše vzácně, vyhledává sušší neúživné trávníky.

Více informací
tučnice obecná
tučnice obecná

Tučnice obecná je masožravá rostlina, která při trávení hmyzu svinuje listy.

třezalka skvrnitá
třezalka skvrnitá

Třezalka roste na suchých i vlhkých loukách a na okrajích cest.

Více informací
upolín nevyšší
upolín nevyšší

Na horách je úpolín nejvyšší stále hojným druhem vlhkých luk,v nížinách ale výrazně ustoupil.

Více informací
vachta trojlistá
vachta trojlistá

Vachta trojlistá je vytrvalá rostlina s trojčetnými listy a nápadnými květy s třásnitými korunními lístky.

vemeník zelenavý
vemeník zelenavý

Vemeník zelenavý je orchidej mimo jiné chráněná mezinárodní úmluvou CITES.

violka bahenní
violka bahenní

Violka bahenní roste na prameništích, vlhkých loukách a rašeliništích v horách.

Více informací
violka dvoukvětá
violka dvoukvětá

Tato violka je obvykle opravdu dvoukvětá. Roste na horských prameništích a rašeliništích.

Více informací
vratička heřmánkolistá
vratička heřmánkolistá

Vratička je drobná kapradina, které vyhovují narušovaná místa na loukách, sjezdovkách a kolem cest.