Prosíme, respektujte celoroční zákaz vstupu do přírodní památky U Kunštátské kaple a přírodní rezervace Jelení lázeň. Do národních přírodních rezervací Bukačka a Trčkov je vstup povolen pouze po značených turistických stezkách. Stejně tak jsou pouze po turistických nebo lesních cestách přístupné přírodní rezervace Hraniční louka, Komáří vrch a Zemská brána a přírodní památka Velká louka.

Ve všech národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích je zákonem zakázán sběr rostlin a lesních plodů. Borůvky, houby nebo medvědí česnek můžete v CHKO Orlické hory sbírat mimo tato území.

Na celém území CHKO Orlické hory je zákonem zakázáno táboření a rozdělávání ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem AOPK ČR. Zakázáno je také vjíždění a setrvávání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem AOPK ČR.