Sběr lesních plodů, mezi které řadíme i houby, je všeobecně velice oblíbený. Stejně jako rostliny a živočichové, tak i některé druhy hub jsou však vzácné a chráněné. Na území chráněné krajinné oblasti Orlické hory mezi ně patří bolinka černohnědáholubinka olšinnákržatka vrásčitá, které jsou dokonce chráněné zákonem a jejich sbírání nebo poškozování je zcela zakázané.

Vzácnější druhy hub, kterých je v Orlických horách okolo 70 druhů, se vyskytují nejen v lesích, ale i na loukách. Ve starých pralesovitých porostech roste na odumřelých kmenech jedlí korálovec jedlový. Na kořenech jedle parazituje ohrožený kotrč Němcův. V bučinách se lze potkat se vzácnou liškou Friesovou. Na nehnojených loukách roste vzácná voskovka granátová.

Přestože většina vzácnějších druhů hub rostoucích v Orlických horách není zákonem chráněna, měli bychom místo jejich sběru obdivovat jejich krásu a vždy je ponechat zcela nepoškozené v přírodě.

O omezeních vstupu do některých částí CHKO Orlické hory se dozvíte v Základních pravidlech chování v CHKO. Sběr rostlin a lesních plodů je zákonem zakázán ve všech národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích.

 

Autor fotografií: Josef Hájek

holubinka olšinná, Josef Hájek
bedla zlatá, Josef Hájek
bolinka cernohnědá, Josef Hájek
dřevnatka parohatá, Josef Hájek
dřevnatka parohatá, Josef Hájek
hadovka smrdutá, Josef Hájek
hřib kříšť, Josef Hájek
hřib smrkový, Josef Hájek
klanolístka obecná, Josef Hájek
korálovec jedlový, Josef Hájek
kotrč Němcův, Josef Hájek
krasnorůžek lepkavý, Josef Hájek
lakovka ametystová, Josef Hájek
liška Friesova, Josef Hájek
míhavka vodní, Josef Hájek
muchomůrka zelená, Josef Hájek
pazderek hnědý, Josef Hájek
pazderek hnědý, Josef Hájek
pýchavka hruškovitá, Josef Hájek
ryzec syrovinka, Josef Hájek
troudnatec pásovaný, Josef Hájek
stroček trubkovitý, Josef Hájek
voskovka granátová, Josef Hájek