Sběr lesních plodů, mezi které řadíme i houby, je všeobecně velice oblíbený. Stejně jako rostliny a živočichové, tak i některé druhy hub jsou však vzácné a chráněné. Na území chráněné krajinné oblasti Orlické hory mezi ně patří bolinka černohnědá, holubinka olšinná a kržatka vrásčitá, které jsou dokonce chráněné zákonem a jejich sbírání nebo poškozování je zcela zakázané.

Vzácnější druhy hub, kterých je v Orlických horách okolo 70 druhů, se vyskytují nejen v lesích, ale i na loukách. Ve starých pralesovitých porostech roste na odumřelých kmenech jedlí korálovec jedlový. Na kořenech jedle parazituje ohrožený kotrč Němcův. V bučinách se lze potkat se vzácnou liškou Friesovou. Na nehnojených loukách roste vzácná voskovka granátová.

Přestože většina vzácnějších druhů hub rostoucích v Orlických horách není zákonem chráněna, měli bychom místo jejich sběru obdivovat jejich krásu a vždy je ponechat zcela nepoškozené v přírodě.

O omezeních vstupu do některých částí CHKO Orlické hory se dozvíte v Základních pravidlech chování v CHKO. Sběr rostlin a lesních plodů je zákonem zakázán ve všech národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích.

Autor fotografií: Josef Hájek

Holubinka olšinná.
Bedla zlatá.
Bolinka cernohnědá.
Dřevnatka parohatá.
Dřevnatka parohatá.
Hadovka smrdutá.
Hřib kříšť.
Hřib smrkový.
Klanolístka obecná.
Korálovec jedlový.
Kotrč Němcův.
Krasnorůžek lepkavý.
Lakovka ametystová.
Liška Friesova.
Míhavka vodní.
Muchomůrka zelená.
Pazderek hnědý.
Pazderek hnědý.
Pýchavka hruškovitá.
Ryzec syrovinka.
Troudnatec pásovaný.
Stroček trubkovitý.
Voskovka granátová.