hospodářskou činností člověka, ale i díky pěstování na zahrádkách u horských chalup, byly do Orlických hor zavlečeny mnohé nepůvodní druhy rostlin. Některé z nich zdomácněly a zvýšila se tím druhová diverzita krajiny. Jsou však druhy, které tuto druhovou pestrost naopak snižují, protože vytlačují původní, konkurenčně méně zdatné rostliny. Za problematické lze z tohoto pohledu považovat i druhy zavlečené do Orlických hor už s tzv. alpskou dřevařskou kolonizací koncem 16. a počátkem 17. století – čechřici vonnou, všedobr horskýšťovík alpský.

Bohužel ani příroda Orlických hor nebyla ušetřena výskytu invazních druhů. Bolševník velkolepý se vcelku úspěšně daří potlačovat na celém území CHKO Orlické hory. Kolotočník ozdobný, netýkavku žláznatoulupinu mnoholistou kvůli jejich masivnímu plošnému rozšíření nezbývá než systematicky redukovat alespoň v přírodních památkách a rezervacích.

Autoři fotografií: Zuzana Mruzíková, Josef Kučera, Alžběta Čejková, Roman Kalous

čechřice vonná
všedobr horský
šťovík alpský
bolševník velkolepý
kolotočník ozdobný
netýkavka žlaznatá
lupina mnoholistá