Větrné podmínky jsou na území CHKO Orlické hory značně složité. Vyplývá to z bohaté členitosti terénu i z toho, že pohoří funguje jako překážka pro vzdušné proudy. Obecně zde převládá západní proudění, ale na některých místech je zcela potlačeno. V nižších polohách je největší rychlost větru obvykle v odpoledních hodinách. V oblasti vrcholových partií hor je rychlost větru opačná – maximum se dostavuje v nočních hodinách, minimum rychlosti během dne.

Vlivem celkové konfigurace Orlických hor a konfigurace sousedních horských pásem (Krkonoše, Kralický Sněžník, Hrubý Jeseník) se mění počasí na severu a východě CHKO Orlických hor náhle a nečekaně. Studená vzduchová hmota přichází k Orlickým horám od severu, severovýchodu až východu a vytlačuje relativně teplejší vzduchovou hmotu na severní a severovýchodní straně hor. Musí nejprve vyplnit celý prostor polských nížin a Kladskou pánev a teprve pak se začíná přelévat přes hřebeny Orlických hor k jihu a západu. Vzniká tak vítr, který se někdy lidově označuje "polák". Vítr v zimním období doprovázejí vánice, které trvají 2 až 3 dny. Tímto místním zesílením jsou nejvíce ohroženy oblasti v okolí Bartošovic v Orlických horách., Panského Pole, Rokytnice v Orlických horách, Pěčína, Nebeské Rybné, Olešnice v Orlických horách a údolí mezi Sedloňovským vrchem a Špičákem.