Z dlouhodobých průměrů vyplývá, že v podhůří Orlických hor sněží průměrně 40 dní ročně, na horských vrcholech více než 80 dní. Směrem do hor se mění také datum výskytu nejvyšší sněhové pokrývky. V podhůří se dostavuje během února a sněhová pokrývka zde dosahuje průměrné maximální výšky 30-40 cm. Na vrcholech je posunuto do poloviny nebo až ke konci března, kdy je zde sněhová pokrývka průměrně 100 cm vysoká.

Autoři fotografií: Rudolf Remeš, Václav Pavel

Západ slunce na hřebenu Orlických hor
Zima na vrcholu Orlických hor
Vysoká sněhová pokrývka vydrží na hřebenu Orlických hor do pozdního jara
Sněhové závěje