Nejhojnějším a nejtypičtějším druhem Orlických hor je bledule jarní, která se dostala i do znaku Správy CHKO Orlické hory. Nenechte se však zmást. V Orlických horách sice vytváří bohaté populace, na území České republiky je ale vzácná. Poměrně velkou populaci zde má středoevropský endemit hořeček mnohotvarý český, po kterém se jmenuje přírodní rezervace Hořečky.

Z dalších nápadných druhů roste v Orlických horách lilie cibulkonosná, která má největší květy v rámci české flóry, lilie zlatohlavá, prha arnika, kamzičník rakouský, oměj pestrý a šalamounek, tolije bahenní, vachta trojlistáupolín nejvyšší. Naopak nenápadné se mohou zdát trávu připomínající ostřice bažinná, blešní, Davallova a plstnatoplodá. Vzácností je také drobná mrkvovitá rostlina horských luk koprníček bezobalný, v čistých bystřinách a prameništích lze objevit zdrojovku potoční a prameništní. Tajemné a neobvyklé jsou lesní kapradiny a plavuně, jako vratička heřmánkolistá a měsíční, plavuň pučivá, vranec jedlovýplavuníky. Chráněný je i poloparazitický všivec lesní a „masožravá“ rosnatka okrouhlolistátučnice obecná pravá.

V Orlických horách roste i několik zástupců orchidejí. Přestože nejsou všechny chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, podléhají mezinárodní ochraně o obchodování s ohroženými druhy (CITES). Na prstech jedné ruky by se daly spočítat lokality, na kterých přežívají běloprstka bělavá, bradáček srdčitý, měkčilka jednolistá (objevená teprve roku 2019), okrotice dlouholistá nebo vstavač mužský znamenaný. O něco častěji můžeme nalézt bradáček vejčitý, hlístník hnízdák, kruštík širokolistý, pětiprstku žežulník nebo vemeník dvoulistý. Nejpočetněji je v Orlických horách zastoupen prstnatec májový, prstnatec Fuchsůvvemeník zelenavý. V nedávné minulosti byl zaznamenán ještě kruštík bahenní a sklenobýl bezlistý.

Autoři fotografií: Josef Kučera, Alžběta Čejková, Zuzana Mruzíková, Michal Gerža, Zuzana Růžičková, Rudolf Remeš, Petra Svobodová

bledule jarní
Hořeček mnohotvarý český
lilie cibulkonosná
lilie zlatohlavá
prha arnika
kamzičník rakouský
oměj pestrý
oměj šalamounek
tolije bahenní
vachta trojlistá
upolín nevyšší
ostřice bažinná
ostřice Davallova
koprníček bezobalný
vratička heřmánkolistá
vratička měsíční
plavuň pučivá
vranec jedlový
všivec lesní
rosnatka okrouhlolistá
tučnice obecná
běloprstka bělavá
bradáček srdčitý
okrotice dlouholistá
vstavač mužský znamenaný
bradáček vejčitý
kruštík širolistý
pětiprstka žežulník
vemeník dvoulistý
prstnatec májový
prstnatec Fuchsův
vemeník zelenavý
kruštík bahenní
sklenobýl bezlistý