Špičák u Deštného v Orlických horách – rozsáhlý opuštěný gabrový lom, ve kterém probíhala v letech 1937-1994 těžba pyroxenicko-amfibolického gabrodioritu. Těžené gabro bylo používáno pro výstavbu pohraničního opevnění a později jako kvalitní betonářské a silniční kamenivo a také jako stavební a základový kámen.

Lom v Pěčíně – opuštěný lom, ve kterém se těžil pyroxenicko-amfibolický gabrodiorit. Těžený materiál byl v letech 1937-1938 používán zejména pro výstavbu pohraničního opevnění na tvrzi Hanička. V současnosti je lom zarostlý a na jeho dně vznikl malý mokřad. Lom v krajině funguje jako lokální biocentrum, ve kterém byla zjištěna unikátní fauna bezobratlých živočichů i obratlovců.

Přírodní památka Sfinga – selektivním mrazovým zvětráváním vypreparované mrazové sruby na svazích Vápenného vrch. Skály o výšce až 5 m jsou složené z granitických svorů, ve kterých jsou čočky křemene.

Přírodní rezervace Zemská brána – průlomové údolí Divoké Orlice od hranice s Polskem po Klášterec nad Ohří s balvanitým řečištěm, skalkami a skalní výchozy, které jsou tvořeny sněžnickými ortorulami. V hluboce zaříznutém údolí lze pozorovat i řadu významných geomorfologických jevů, jako např. jeskynní výklenky a obří hrnce.